Imprint

S & C – Opg Plazonic Knežević

Opg Plazonic Knežević
Gajeva 17
21216
KaštelStari

OIB: 64043520087

Broj gospodarstva je
MIBPG: 238464

K.Cipika
Kastel Stari, Splitsko-Dalmatinska, Croatia

Organska kozmetika od smilja, proizvedena od sirovina sa vlastitih plantaža, isključivo ekološka proizvodnja.Svi proizvodi prijavljeni i odobreni od NZJZ.